Vui lòng gỡ cài đặt APP trước và sau đó tải xuống lại. Việc cài đặt gói IOS thuận tiện. Nếu gói cài đặt có nguy cơ đăng xuất, nếu nó nhắc "Không thể xác minh APP", vui lòng truy cập trang web chính thức và tải xuống lại.

公平竞技 | Fair Play

Vui lòng gỡ cài đặt APP trước và sau đó tải xuống lại. Việc cài đặt gói IOS thuận tiện. Nếu gói cài đặt có nguy cơ đăng xuất, nếu nó nhắc "Không thể xác minh APP", vui lòng truy cập trang web chính thức và tải xuống lại.
  • iOS Hướng dẫn cài đặt
  • TF Hướng dẫn cài đặt
  • Android Hướng dẫn cài đặt
1

Chọn “Install” để bắt đầu tải

2

Để cài đặt ứng dụng, bạn cần phải chọn tin tưởng nguồn cài đặt này.

3

Vào Cài đặt -> Cài đặt chung

4

Chọn “Quản lý thiết bị”

5

Chọn Ứng dụng Doanh Nghiệp

6

Nhấn vào đây để tin tưởng ứng dụng mới

7

Chọn “Tin cậy ứng dụng”

8

Chờ ứng dụng tải về phiên bản mới nhất

9

Xác nhận Code được mời của bạn ở box trên cùng và tiến hành đăng ký với điện thoại của bạn

1

Tải về ứng dụng “Testflight” trên Appstore

2

Cài đặt ứng dụng “Testflight”

3

Chọn “Tiếp tục”

4

Quay trở lại trang tải xuống chính và chọn “Start Testing” Sau đó trong trang ứng dụng của bạn chọn “Cài đặt”

5

Chọn “Mở” ứng dụng

6

Đợi ứng dụng tải về phiên bản mới nhất

7

Đảm bảo Code được mời của bạn đã được điền vào hộp trên cùng và đăng ký điện thoại của bạn

1

Tải xuống ứng dụng và chọn “Cài đặt” để cài đặt

2

- Khi cài đặt xong thì khởi chạy ứng dụng

3

Cho phép Ứng dụng sử dụng các chức năng của điện thoại: Thực hiện và quản lý các cuộc gọi điện thoại

4

Cho phép ứng dụng sử dụng các chức năng điện thoại: Truy cập vào vị trí của thiết bị

5

Cho phép ứng dụng sử dụng các chức năng của điện thoại: Cho phép truy cập vào ảnh, phương tiện và tệp

6

Đăng nhập hoặc Đăng ký

7

Xác nhận mã mời của bạn nằm ở hộp trên cùng và tiến hành đăng ký thiết bị của bạn

  • iOS Hướng dẫn cài đặt
  • TF Hướng dẫn cài đặt
1

Chọn “Install” để bắt đầu tải

2

Để cài đặt ứng dụng, bạn cần phải chọn tin tưởng nguồn cài đặt này.

3

Vào Cài đặt -> Cài đặt chung

4

Chọn “Quản lý thiết bị”

5

Chọn Ứng dụng Doanh Nghiệp

6

Nhấn vào đây để tin tưởng ứng dụng mới

7

Chọn “Tin cậy ứng dụng”

8

Chờ ứng dụng tải về phiên bản mới nhất

9

Xác nhận Code được mời của bạn ở box trên cùng và tiến hành đăng ký với điện thoại của bạn

1

Tải về ứng dụng “Testflight” trên Appstore

2

Cài đặt ứng dụng “Testflight”

3

Chọn “Tiếp tục”

4

Quay trở lại trang tải xuống chính và chọn “Start Testing” Sau đó trong trang ứng dụng của bạn chọn “Cài đặt”

5

Chọn “Mở” ứng dụng

6

Đợi ứng dụng tải về phiên bản mới nhất

7

Đảm bảo Code được mời của bạn đã được điền vào hộp trên cùng và đăng ký điện thoại của bạn

Vấn đề thường gặp

1. Gói chữ ký dài hạn là gì?

Gói chữ ký tác dụng dài có thể được tải xuống trên iPhone và iPad là gì. So với phiên bản thông thường, nó có thể giảm hiệu quả số lượng chữ ký được ủy quyền thường xuyên của phần mềm. Dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba.

2. Tôi nên làm gì nếu phần mềm không thể mở hoặc flash lại sau khi được tải xuống và cài đặt?

Bạn chỉ cần gỡ cài đặt ứng dụng đã cài đặt trước và cài đặt nó trên trang tải xuống.
Phiên bản thường: Sau khi ứng dụng được tải xuống và cài đặt, hãy tin tưởng vào ứng dụng trong “Cài đặt – Chung – Mô tả quản lý tệp và thiết bị” để sử dụng bình thường;
Gói chữ ký tác dụng dài: Sau khi cài đặt và ghi có phần mềm ứng dụng theo hướng dẫn tải xuống, hãy đợi ứng dụng được tải xuống trước khi có thể sử dụng bình thường.

  • Android Hướng dẫn cài đặt
1

Tải xuống ứng dụng và chọn “Cài đặt” để cài đặt

2

- Khi cài đặt xong thì khởi chạy ứng dụng

3

Cho phép Ứng dụng sử dụng các chức năng của điện thoại: Thực hiện và quản lý các cuộc gọi điện thoại

4

Cho phép ứng dụng sử dụng các chức năng điện thoại: Truy cập vào vị trí của thiết bị

5

Cho phép ứng dụng sử dụng các chức năng của điện thoại: Cho phép truy cập vào ảnh, phương tiện và tệp

6

Đăng nhập hoặc Đăng ký

7

Xác nhận mã mời của bạn nằm ở hộp trên cùng và tiến hành đăng ký thiết bị của bạn

公平竞技 Fair Play

©️ Poker King. All Rights Reserved.

qrcode_5

Tải trực tiếp từ điện thoại di động

Quét mã QR sẽ đi đến giao diện tải ứng dụng về máy